Bağış Kampanyası Bilgilendirme

Değerli Mezunlarımız,

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği olarak Tüzüğümüzün 2. maddesinde öngörülen “TED Ankara Koleji’nde eğitim görenleri bir araya toplamak, aralarında sosyal dayanışmayı sağlamak” amacı doğrultusunda, mezunumuz olan sağlık çalışanlarına yönelik güvenlik ekipmanları desteği sağlayacağız. Mezunlarımız arasında benzer organizasyonlar yapılmaya çalışıldığı konusunda da bilgi sahibiyiz.

Dernekler tarafından toplanacak olan yardımlar,  5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na tabi olup, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca derneklerin kendi statülerine göre üyeleri tarafından yapılacak bağış ve yardımlarla bunların öz kaynaklarından sağlayacakları gelirler belirtilen Kanunun kapsamı dışındadır. Bu kapsamda Derneğimizin kendi üyelerinden toplayacağı yardımlar veya bağışlar herhangi bir izne tabi değildir.

2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca, Derneğimizin üyeleri haricinde yardım ve bağış toplaması yetkili makamın iznine tabi olup, aksine hareket edilmesi halinde sorumlular hakkında kovuşturma yapılacaktır.

Derneğimiz Yönetim Kurulu, üyelerimizin sağlık çalışanı mezunlarımızla dayanışma için yapacağı bağışları ve 30.04.2020 tarihine kadar yeni üye olacakların giriş aidatı ve yıllık aidat ödemelerini sağlık çalışanı mezunlarımıza tıbbi güvenlik ekipmanları alımında kullanılmak üzere ayırdığı fona aktarma kararı almıştır.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, Derneğimiz üyesi olmayan mezunlarımızın bu fon için bağış yapmak istemeleri durumunda, üye başvuru formu doldurmaları halinde üyelikleri için yatırdıkları aidatlar/bağışlar da bu fona aktarılacak, halihazırda üyemiz olmayan ve üyelik başvurusu yapmayan mezunlarımızdan ve diğer kişilerden gelecek bağışlar ise üzülerek hesaplarına iade edilecektir.

Saygılarımızla,

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği

Yönetim Kurulu